نظرتون در مورد قالب چیست ؟
(79.16%) 38
عالی
(2.083%) 1
خیلی خوب
(8.333%) 4
خوب
(2.083%) 1
بد نیست
(8.333%) 4
بد

تعداد شرکت کنندگان : 48